Charlotte Trojans vs. Leakey Eagles – 9/15/17 (Picture Slideshow)